İnsülin Duyarlılık Faktörü (IDF)

Yemek öncesi kan şekeri yüksek ise ideal kan şekerine ulaşmak için daha fazla insüline ihtiyaç duyulur. Kan şekerindeki yüksek miktarı ideal kan şekeri düzeyine indirmek için gerekli değere insülin duyarlılık veya insülin düzletme faktörü denir.

İnsülin duyarlılık faktörünü hesaplarken birkaç farklı formül kullanılmaktadır. Bunlar 1500,1800 ve 1700* kurallarıdır.

1500 kuralını kısa etkili insülin kullananlar veya insülin direnci olan bireyler, 1800 kuralını hızlı etkili insülin kullananlar veya insülin duyarlılığı yüksek bireyler, 1700 ise hem hızlı hem de kısa etkili insülin kullanan bireyler uygulayabilmektedir.

Son dönemde 1700 kuralı* daha sık kullanılmaya başlanmıştır.

İnsülin duyarlılık faktörü hesaplanırken günlük öğünlerde kullanılan bolus insülin dozları ve bazal insülin dozu toplanır. 1700 sabit rakamına bölünür. Bulunan sayı, fazladan uygulanan 1 ünite hızlı veya kısa etkili insülinin kan şekerindeki düşüş miktarını göstermektedir.

*Davidson PC, Hebblewhite HR, Bode BW, Steed RD, Welch NS, Greenlee MC, Richardson PL, Johnson J: Statistically based CSII parameters: correction factor, CF (1700 rule), carbohydrate-to-insulin ratio, CIR (2.8 rule), and basal-to-total ratio. Diabetes Technol Ther 2003;3:237

 

Diyabet Diyetisyeni

Uzm.Dyt.Nesil Gören Atalay