Glisemik Yük

Glisemik yük, sadece besinlerin glisemik indeksini değil porsiyon miktarındaki sindirilen besin miktarına da dikkat ederek glisemik indeks kavramındaki eksikliği de gidermiş olmaktadır. Glisemik yük, besinin glisemik indeksinin yanında tüketilen porsiyon ölçüsünü de içermektedir.

0-10 arasındaki değerler glisemik yükü düşük besinleri gösterirken,20 ve üzerindeki değerler glisemik yükü yüksek olanları göstermektedir.

Glisemik indeks besinin glisemik kalitesini gösterirken, glisemik yük besinin glisemik kalite ve kantitesini göstermektedir.  

Glisemik yükü bulmak için aşağıdaki formül kullanılır.

 

                          Glisemik indeks

GY=----------------------------------------------------------- x100

              Karbonhidrat miktarı (g) /porsiyon

 

Diyabet Diyetisyeni

Uzm.Dyt.Nesil Gören Atalay