Tip-1 Diyabet Gelişme Riski  • Tip 1 DM’lu erkeklerin çocuklarında Tip 1 DM çıkma oranı 1/17
  • Tip 1 DM’lu kadın çocuklarında Tip 1 DM çıkma oranı 25 yaşından önce doğumda  1/25; 25 yaşından sonra doğumda  1/100
  • Eğer diyabetiniz 11 yaşından önce  çıktıysa risk x2
  • Eğer hem annede hem de babada Tip 1 DM mevcutsa 1/10-1/4
  • Birinci derece akrabalarda Tip 1 DM %6 vs

 Dr Oğuzhan Deyneli

 Kaynak: (Dorman and Bunker, 2000)